Så får du ut ditt skadestånd

Beroende på utfallet av ditt ärende behöver du agera på olika sätt. Här går vi igenom två olika scenarios, antingen att det blir en fällande dom eller en friande dom.

Fällande dom

Vänta tre veckor – för då vinner domen laga kraft och du kan först då ”använda” den.

Hur ska jag göra för att få ut mitt skadestånd?

1.Den dömde ska själv betala skadeståndet till dig.

2. Om inte den dömde/dennes försvarare om en sådan finns hör av sig direkt till dig och ni själva gör upp om betalningen kan Kronofogden hjälpa dig att driva in skadeståndet.

3. Domstolen skickar domen till Kronofogden när domen har vunnit laga kraft men du behöver inte vänta på att Kronofogden ska agera. Du kan också på eget initiativ – efter att de tre veckorna har gått – direkt ansöka hos Kronofogden om hjälp att driva in ditt skadestånd. Ansökan kostar dig ingenting. Fyll i och skicka in den blankett som finns från Kronofogden om detta.

BLANKETT Kronofogden (PDF)

4. Om den dömde inte har några tillgångar (du får i så fall ett skriftligt besked från Kronofogden) bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Du kan också göra en anmälan till försäkringsbolaget tidigare än så.

5. Om den som ska betala dig ett skadestånd saknar tillgångar och du inte kan få ut ersättning via någon försäkring kan du i vissa fall få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det är dock främst ersättning för personskada och kränkning för en målsägande som är en fysisk person som detta blir aktuellt. För en juridisk person som endast har ersättningsanspråk för kostnader med anledning av brottet, värdet av det stulna och liknande är det endast i extrema undantagsfall som brottsskadeersättning utgår. Men för fullständighets skull finns båda blanketterna med här.

BLANKETT Brottsskadeersättning (personskada och kränkning) (PDF)BLANKETT Brottsskadeersättning (sakskada) (PDF)

Friande dom

Vänta inte i tre veckor – för då vinner domen laga kraft och du kan inte göra något.

Hur ska jag göra för att få mitt skadestånd prövat av hovrätten?

1. Åklagaren och den tilltalade har tre veckor på sig att överklaga domen i dess helhet. Hör därför direkt av dig till åklagaren efter en friande dom och se om åklagaren kommer att överklaga domen eller inte. Och om inte; vad åklagaren gör för bedömning av den del som handlar om skadeståndet.

2. Även en målsägande kan nämligen överklaga en dom – och vanligtvis i den del som gäller skadestånd.

3. Om någon överklagar går målet vidare till hovrätten.

Mer information om rätten till skadestånd (PDF)Mall begäran om överprövning av åklagarbeslut (PDF)