När begås brottet i din butik?

Vad är skillnaden mellan försöksbrott och fullbordat brott? För dig som handlare är det viktigt att känna till skillnaden och vad detta har för betydelse.

Fullbordanspunkt
Innebär sista betalningsmöjlighet i just din butik. I de flesta fall är det kassalinjen som gäller.

Se till att det är tydligt i din butik var sista betalningsmöjlighet är. Sätt upp en skylt, gärna på både engelska och svenska.

Ringa stöld
Värdet av stölden överstiger inte 1250 kr. Ringa stöld ligger under allmänt åtal, vilket du lärde dig i förra delen, och innebär att polisen har en skyldighet att ta upp en anmälan.

Däremot är försök till ringa stöld inte ett brott; om personen i fråga ännu inte passerat fullbordanspunkten med stöldgodset har polisen inte någon skyldighet att ta upp en anmälan.

Stöld
Värdet av stölden överstiger 1250 kr. Som du lärde dig i föregående del, ligger stöld under allmänt åtal och innebär att polisen har en skyldighet att ta upp en anmälan.

Även försök till stöld är ett brott. Det innebär att polisen har en skyldighet att ta upp en anmälan, även om personen i fråga inte passerat fullbordanspunkten.

EN UTBILDNING AV