Vi är Livsmedelshandlarna

Vi ärLivsmedels-handlarna

Vi är Livsmedelshandlarna. Det är vi som driver livsmedelsbutikerna i varenda kommun i hela landet – från Ystad till Kiruna, lanthandel till stormarknad. Våra butiker heter ICA, Hemköp, Tempo, Handlar’n, Nära Dej och Matöppet. Och ibland något helt eget. Tack vare att vi äger våra butiker kan vi alltid anpassa oss efter vad just vi och våra egna kunder önskar. Lokalt beslutsfattande och entreprenörskap är något vi värnar om, och som vi ständigt strävar efter att utveckla. Vi arbetar med konkurrensneutrala näringspolitiska frågor inom branschen. Vi ger även ut medlemstidningen Livsviktigt och arrangerar inspirerande utbildningsresor. Idag är vi i Livsmedelshandlarna omkring 800 medlemmar som driver upp mot 1000 butiker runt om i hela Sverige, men vi vill alltid bli fler.

Mer information om Livsmedelshandlarna hittar du på livsmedelshandlarna.se

Det här är Handlarrätt

Handlarrätt är utbildningen som ger handlare rätt förutsättningar och stöd, för att kunna gå från brott till fällande dom.

Livsmedelshandlarna märkte att det saknades en branschrelaterad utbildning i ämnet och att stödet handlarna har, och får, är ytterst begränsat. Det här tog vi fasta på och idag är vi stolta över att kunna erbjuda Handlarrätt; en utbildning med fokus på hur du får din anmälan prioriterad, vad polisen har för skyldigheter och vad vi som handlare har för rättigheter.

Utbildningen är uppdelad i sex olika områden och följer tidslinjen från det att ett brott begås, hela vägen fram till en fällande dom. Till varje steg finns en utbildningsfilm, en förklarande text samt mallar och länkar, exklusivt framtagna för Livsmedelshandlarnas medlemmar.

Vårt mål med utbildningen är att den ska hjälpa dig att kvalitetssäkra ditt eget polisärende och faktiskt få det prioriterat av polisen. Ju bättre kvalitet på en anmälan, med rätt brott anmält och med en bra beskrivning av bevisläget, desto större möjligheter för Polisen att jobba vidare i ärendet på rätt sätt.

Låt oss tillsammans skapa tryggare matbutiker och öka våra chanser att gå från brott till fällande dom. Välkommen till Handlarrätt!

/Livsmedelshandlarna

Foto: Daniel Gual
Foto: Daniel Gual

Det här är Marie Wallin

Marie Wallin är jurist och har tidigare arbetat som åklagare. Hon driver numera sitt eget företag, Rätt Nu, där hon som en del av verksamheten håller utbildningar om vad som gäller juridiskt, vid en polisanmälan och under en förundersökning. Hon föreläser även om straff- och processrätt för anställda inom Polismyndigheten och skriver böcker riktade mot brottsutsatta privatpersoner och företagare.