Straffrabatter och förundersökningsbegränsning

Straffrabatter och förundersöknings-begränsning

Utgångspunkten i Sverige är att polisen ska utreda alla brott som anmäls, så länge det finns en rimlig möjlighet att det blir uppklarat. Men varför utreds då inte brottet mot dig, trots att det finns en misstänkt?

Läs Åklagarmyndighetens förklaring här.