Rättigheter och skyldigheterför vittnen/målsäganden/tilltalade

Rättigheter ochskyldigheterför vittnen/målsäganden/tilltalade

Vem behöver egentligen infinna sig vid en domstolsförhandling och vad innebär muntlighetsprincipen? Vilka mekanismer är det som styr hur förhandlingen går till? Detta och mer reder vi ut i avsnitt 8 av Handlarrätt.

Bara det som sägs och händer under själva rättegången är det som domstolen ska och får grunda sin dom på. Det innebär att vad en målsägande/ett vittne/en tilltalad sagt till polisen i förhör vet inte domstolen, den behöver höra allt själv. Domstolen ska få den bästa versionen av den bevisning som finns, vilket är en av anledningarna till att en målsägande/ett vittne/en tilltalad behöver komma till domstolen ”live” som huvudregel.

Nedan kan du läsa om de rättigheter och skyldigheter som gäller för de olika rollerna.