Nedlagda förundersökningar och bortprioriterade ärenden, nu har vi fått nog! Vi på Livsmedelshandlarna har tagit fram riktlinjer för alla handlare för vi ska ha de bästa förutsättningarna att få en fällande dom. Hur får man sin anmälan prioriterad, vad har polisen för skyldigheter att ta upp en anmälan och vad har vi som handlare för rätt? Vi guidar er genom sex olika områden, allt för att era anmälningar ska få större effekt.

– Pär Bydgeson, VD Livsmedelshandlarna.

INTRO

DET HÄR ÄR HANDLARRÄTT

Nedlagda förundersökningar och bortprioriterade ärenden, nu har vi fått nog! Vi på Livsmedelshandlarna har tagit fram riktlinjer för alla handlare för vi ska ha de bästa förutsättningarna att få en fällande dom. Hur får man sin anmälan prioriterad, vad har polisen för skyldigheter att ta upp en anmälan och vad har vi som handlare för rätt? Vi guidar er genom sex olika områden, allt för att era anmälningar ska få större effekt.

– Pär Bydgeson,
VD Livsmedelshandlarna.

INTRO

DET HÄR ÄR HANDLARRÄTT

OMRÅDE 1

POLISENS SKYLDIGHET ATT TA UPP EN ANMÄLAN

LÄR DIG MER
OMRÅDE 2

NÄR BEGÅS BROTTET I DIN BUTIK?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 3

RÅN I MOTVÄRNSFALLEN
– VAD GÄLLER?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 4

HÅLLER BEVISNINGEN?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 3

RÅN I MOTVÄRNSFALLEN
– VAD GÄLLER?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 4

HÅLLER BEVISNINGEN?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 5

STRAFFRABATTER OCH FÖRUNDERSÖKNINGSBEGRÄNSNING

LÄR DIG MER
OMRÅDE 6

BEGÄRA OMPRÖVNING – SÅ GÖR DU

LÄR DIG MER
OMRÅDE 5

STRAFFRABATTER
OCH FÖRUNDER-
SÖKNINGS-
BEGRÄNSNING

LÄR DIG MER
OMRÅDE 6

BEGÄRA OMPRÖVNING
– SÅ GÖR DU

LÄR DIG MER
OMRÅDE 7

VAD BETYDER ALLMÄNT ÅTAL?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 8

RÄTTIGHETER OCH
SKYLDIGHETER FÖR
VITTNEN/MÅLSÄGANDEN/TILLTALADE

LÄR DIG MER
OMRÅDE 7

VAD BETYDER
ALLMÄNT ÅTAL?

LÄR DIG MER
OMRÅDE 8

RÄTTIGHETER OCH
SKYLDIGHETER FÖR
VITTNEN/
MÅLSÄGANDEN/TILLTALADE

LÄR DIG MER
OMRÅDE 9

SÅ FÅR DU
UT DITT
SKADESTÅND

LÄR DIG MER
OMRÅDE 9

SÅ FÅR DU
UT DITT SKADESTÅND

LÄR DIG MER