Begära omprövning – så gör du

Om du får ett beslut om att en förundersökning läggs ner eller att ärendet direktavskrivs, och du anser att beslutet är felaktigt, finns det vissa actions du kan ta.

Om ditt ärende direktavskrivs, och det därmed inte finns några handlingar att begära ut, kan du gå direkt till steg 3 och använda mallen som finns där.

Om förundersökningen läggs ner, börjar du med steg 1.

Steg 1 – Begär ut handlingar
Du har rätt att begära ut handlingarna ur en förundersökning. Fyll i mallen nedan och skicka in den till den person inom polisen som beslutade om att lägga ner förundersökningen.

Ladda ner mall

Steg 2 – Begär en myndighetsprövning av beslutet
Om du efter denna begäran inte får ut handlingarna och istället får ett nekande beslut, kan du begära en så kallad myndighetsprövning av beslutet. Fyll i mallen nedan.

Ladda ner mall

Steg 3 – Begär omprövning
När du fått ut handlingarna kan det vara så att du fått ett underlag som gör att du är enig med det första beslutet och känner dig bekväm med det. Men om du anser att polisen till exempel missat något eller inte hört rätt personer, så kan du begära omprövning. Fyll då i mallen nedan.

Ladda ner mall